Dumnezeu Lumina, Mesagerii şi toţi profeţii din toate religiile, născuţi pe Pământ care au luat chip de „om“ precum Isus, Buda, Mahavira, Moise, Avraam etc. formează Dumnezeul Lumină, Ei ne-au transmis calea spiritului cea dreaptă ei aflând că violenţa şi averea nu aduc Pacea şi iubirea în suflet.

Au trăit pe acest Pământ şi au vorbit şi învăţat despre pace, iubire, adevăr, conştiinţă, duh şi cele cereşti, fiecare din ei în limba şi cultura lui, ei se pot coborâ peste fiecare din noi dacă ar fi înţelegere între popoare şi Eu-l din noi.

Să nu uităm că Dumnezeu vorbeşte prin noi, El este Duh şi nu are voce, dar orice Duh poate coborî peste noi şi ne poate inspira pentru a ne înţelege noi oamenii.

Spiritualitatea suntem noi toţi oamenii de pe Pământ care nu mai suntem încuiaţi în încăperile făcute de religii,suntem deschişi unul faţă de altul,trăim în noi şi în prezent,avem încrederea de sine şi simţim că Dumnezeu locuieşte în noi şi nu ne certăm cu nimeni.

Religiile ne-au oferit învăţăturile şi ideile lor, au fost popularizate de fiecare popor în parte care de ce să nu spunem că ne-a priit şi ne-a folosit atâta timp cât am fost educaţi şi supuşi legilor lor, căci atât cunoşteam.

Toate popoarele au avut războie dealungul istoriilor lor,iar aceste popoare tot noi suntem aceleaşi suflete care au crescut şi evoluat de la o generaţie la alta şi am ajuns la nivelul să ştim să trăim pentru pace şi în pace cu noi însuşi şi cu cei din jurul nostru,

Sufletele sau născut şi repetat ani de-a rândul şi simţim cumva că fiecare este adus într-o familie de altundeva căci unii din noi suntem aşa de diferiţi în familii şi chiar evenimete în viaţă care le cunoaştem cumva ni se par că le-am mai trăit

Dezordinea Universului ne-a amestecat în această lume pentru a avea posibilitatea de a ne cunoaşte pe noi înşişi şi a avea ocazia să facem pace cu noi şi cu cei din jurul nostru pentru ca, apoi să urmeze separarea dintre sufletele bune şi sufletele rele.

Nimic nu este întîmplător din ceea ce ni se întîmplă căci în Univers totul se mişcă, sufletele se întîlnesc şi reîntîlnesc cu scopuri diferite în a ne revanşa pe sine, în a ne recunoaşte,în a ni se descoperi lucruri şi sentimente pe care le-am mai trăit, împăcarea ori lupta dintre două suflete pentru a-și găsi liniştea ori înpăcarea dintre frate, soră, tată, fiu, fiică şi toate aceste întâmplări sunt numai în ajutorul ştergerii Karmei.

Toate aceste întâlniri le rânduieşte Karma sufletelor noastre pentru a învăţa să fim respectuoşi, corecţi, disciplinaţi şi să iubim Universul cu tot ce este în El.

Apoi să ne retragem din acestă lume cu bucurie şi satisfacţie că am reuşit să ne Eliberăm Sufletul victorios de această Energia a Materiei.Kommentieren